GIẢI DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Tranh cúp : NHÀ HÀNG ẨM THỰC SAO MAI MỞ RỘNG LẦN 1-202

02 Thg 7
Trongthuytanimex 14:19 137 Đọc 5 Bình luận 0 Cảm ơn
GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Tranh cúp : NHÀ HÀNG ẨM THỰC SAO MAI MỞ RỘNG LẦN 1-2024 I.Mục đích & ý nghĩa: Nhằm khuyến khích phong trào thể dục ,thể thao, tăng cường sức khỏe trong các doanh nghiệp.tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu kết nối , trao đổi kinh nghiệm, trong sản xuất kinh Doanh, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển.Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn Và .......

GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Cúp Yến sào STAR HOÀNG AN -lần 2

03 Tháng 5
Trongthuytanimex 16:18 934 Đọc 4 Bình luận 0 Cảm ơn
ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Cúp Yến sào STAR HOÀNG AN -lần 2-2024 I.Mục đích & ý nghĩa: Nhằm khuyến khích phong trào thể dục ,thể thao, tăng cường sức khỏe trong các doanh nghiệp.tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu kết nối , trao đổi kinh nghiệm, trong sản xuất kinh Doanh, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển.Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn đứng ra tổ chức giải...

GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN ĐƠN NAM MỞ RỘNG Max 620 Lần 1-2024

02 Tháng 5
Trongthuytanimex 16:06 219 Đọc 2 Bình luận 0 Cảm ơn
ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN ĐƠN NAM MỞ RỘNG Max 620 lần 1-2024 I.Mục đích & ý nghĩa: -Nhằm khuyến khích phong trào thể thao, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh. - thi đấu trên tinh thần đoàn kết và vui vẻ. Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn đứng ra tổ chức giải đấu này. II.Nội dung , thể thức thi đấu...

GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Tranh cúp : THÚ Y THI THI LẦN 1-2024 ND 1400 & 1280

16 Thg 4
Trongthuytanimex 09:39 171 Đọc 7 Bình luận 0 Cảm ơn
GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Tranh cúp : THÚ Y THI THI LẦN 1-2024 I.Mục đích & ý nghĩa: sẽ Nhằm khuyến khích phong trào thể dục ,thể thao, tăng cường sức khỏe trong các doanh nghiệp.tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu kết nối , trao đổi kinh nghiệm, trong sản xuất kinh Doanh, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển.Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn Và Nha khoa mai liên đứng...

GIẢI QUẦN VỢT Diễn đàn tennis doanh nghiệp.vn Cúp: CẦM ĐỒ M55 ND1600-1425 và 1250

25 Thg 2
Trongthuytanimex 08:20 2 778 Đọc 7 Bình luận 0 Cảm ơn
GIẢI QUẦN VỢT Diễn đàn tennis doanh nghiệp.vn Cúp: CẦM ĐỒ M55 ĐIỀU LỆ I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA : GIẢI QUẦN VỢT …. MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2024 được tổ chức vào ngày 12,13,14/04-2024 gồm 3 nội dung đôi nam : đôi nam 1600 , 1425 , 1250 Giải nhằm mục đích tạo cơ hội cho các Vận Động Viên bán chuyên cũng như phong trào tại các tỉnh lân cận giao lưu, gặp gỡ. Đồng thời, BTC mong muốn giải đấu trở thành...

GIẢI “TẤT NIÊN” DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP

05 Thg 12
Trongthuytanimex 13:50 2 131 Đọc 7 Bình luận 0 Cảm ơn
ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT “TẤT NIÊN “ Diễn đàn tennis doanh nghiệp.vn I.Mục đích & ý nghĩa: -Nhằm khuyến khích phong trào thể dục,thể thao, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu trao đổi , tăng cường mối quan hệ ,hợp tác kinh doanh, trong các Doanh nghiệp trên cả nước vào dịp “TẤT NIÊN “ - thi đấu trên tinh thần đoàn kết và vui vẻ. Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn đứng ra tổ chức giải đấu này....

GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Tranh cúp : ngân hàng Oceanbank. Mở rộng Lần 1-2023

08 Thg 10
Trongthuytanimex 06:49 2 153 Đọc 2 Bình luận 0 Cảm ơn
ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN TRANH CÚP: NGÂN HÀNG OCEANBANK MỞ RỘNG LẦN 1-2023 *Thứ 7 Ngày 18 tháng 11-2023 Một nội dung 1280 I.Mục đích & ý nghĩa: Nhằm khuyến khích phong trào thể dục ,thể thao, tăng cường sức khỏe trong các doanh nghiệp.tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu kết nối , trao đổi kinh nghiệm, trong sản xuất kinh Doanh, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát...

GIẢI QUẦN VỢT “THIỆN NGUYỆN ) Diễn đàn tennis doanh nghiệp.vn Nội dung đôi nam 1250 và 1375

05 Thg 10
Trongthuytanimex 18:04 785 Đọc 5 Bình luận 0 Cảm ơn
GIẢI QUẦN VỢT “THIỆN NGUYỆN ) Diễn đàn tennis doanh nghiệp.vn Nội dung đôi nam 1250 và 1375 CÚP : Cty XD PHU NGUYỄN VĂN Lần2-2023 I. MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA. - Nhằm khuyến khích phong trào thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe… - Hỗ trợ các em học sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn... - Diễn đàn Tennis Doanh nghiệp.vn Cùng Các đơn VỊ Tài Trợ đứng ra tổ chức giải Quần Vợt Tranh Cúp phu...

Giải quần vợt vô địch ĐƠN NAM MỞ RỘNG MAX 630 và MAX 660 DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.vn

01 Thg 10
Trongthuytanimex 17:15 239 Đọc 3 Bình luận 0 Cảm ơn
ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN ĐƠN NAM MỞ RỘNG Max 630 - Max 660 LẦN 5-2023 I.Mục đích & ý nghĩa: -Nhằm khuyến khích phong trào thể thao, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh. - thi đấu trên tinh thần đoàn kết và vui vẻ. Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn đứng ra tổ chức giải đấu này. II.Nội dung , thể thức...

GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Ngày 28/10 nội dung 1525 Ngày 29/10 nội dung 1250

06 Thg 10
Trongthuytanimex 12:37 879 Đọc 5 Bình luận 0 Cảm ơn
GIẢI QUẦN VỢT DIỄN ĐÀN TENNIS DOANH NGHIỆP.VN Ngày 28/10 nội dung 1525 Ngày 29/10 nội dung 1250 I.Mục đích & ý nghĩa: Nhằm khuyến khích phong trào thể dục ,thể thao, tăng cường sức khỏe trong các doanh nghiệp.tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu kết nối , trao đổi kinh nghiệm, trong sản xuất kinh Doanh, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển.Diễn đàn tennis Doanh nghiệp.vn đứng ra tổ chức...